Samnanger Barneskole

Navn: Samnanger Barneskole
Sted: Gjerde, Samnanger
Når: november.2011

Høsten 2011 fikk vi i oppdrag å levere etasjeskille på et tilbygg ved Samnanger barneskole på Gjerde i Samnanger.

Tilbygget var på 1100 m2 og skulle ha passivhusstandard. Det er kommet gode tilbakemeldinger om et komfortabelt golv med gode egenskaper fra brukerene.

Arkitekter i Bergen v/Odd Sørhus hadde tegnet bygget. Åsane Byggmesterforretning AS var utførende og Ing. Rakner i Bergen var RIB.