Søreide Skole

Navn: Søreide Skole
Sted: Bergen
Når: mars.2013

Se video!

Bergen bygger skoler i tre! Sotra Takstol og Sotrabjelken var leverandør av etasjeskillet. Her brukte man elementer i store spenn. Det er gode tilbakemeldinger fra brukerene, med god gå komfort og behagelig egenfrekvens i gulvet.

Søreide barneskole åpnet Februar 2014, og Rektor Atle Myking sa ved åpningen: "Dette er verdens beste skolebygg!". 

Skolebygget er en del av Bergen kommune sin satsing på prosjektet "Fremtidens byer" og "Tid for tre".

Det er flott å være leverandør til visjonære eiere.