Solplassen

Navn: Solplassen
Sted: Solsvik, Fjell
Når: april.2014

Leveranse av takenementer til 4 et. boligblokk. Elementene er ferdig isolert med SPU-al og tekket med Sarnafil.

Hoved entrepenør er Sartor Maskin as og prosjekterande er Par as.