Skålatårnet

Navn: Skålatårnet
Sted: Loen i Stryn, Sogn og Fjordane
Når: september.2015

Sotra Takstol leverte konstruksjonen  til nytt tak på Skålatårnet i Loen i 2003.

Historie

- På fjellet Skåla i Loen i Nordfjord vart det i 1891 sett opp eit stort steintårn som skulle hysa både tuberkuløse og turistar. Mannen bak tiltaket var lege Henrik Kloumann. Kloumann døydde alt året etter, men bygdefolket og Bergen Turlag førte arbeidet vidare og har teke vare på dette særmerkte byggverket. I 2014 var det 2600 som skrev seg inn i Skålatårnet sin besøksboken.

http://www.ut.no/hytte/3.2209/

http://www.nordfjord.no/no/Produkt/?TLp=986319&Skala-1848-m-rett-opp