Miniblokk

Navn: Miniblokk
Sted: Fjell
Når: februar.2016

10 dager fra lagt ramme til tett bygg. Grunnflate ca 400m2  bygget i 3 etasjer, ca 520m2 boligareal, 4 leiligheter + store verander.

  Levert komplett konstruksjons pakke.

Her er det levert etasjeskilleelementer + prekut for yttervegger og skillevegger mellom boenheter + teknisk isolert takelement og verandaer U-verdi 0,13. 

Tek- 10, komplett konstruksjons pakke