Langheiane

Navn: Langheiane
Sted: Knarevik, Lindås
Når: mai.2013

Dette prosjektet bestod av to stykker boligblokker. Den ene blokken var 3 etasjer, og den andre i 4 etasjer. Begge blokkene har hver sin parkering i kjeller, med tilhørende heis.

Sotrabjelken leverte etasjeskiller og tak. Disse elementene kommer ferdig montert og har lav vekt. Dette forenklet monteringe. Byggeprosessen og fremdriften ble svært god.

Arkitekt var Asplan Viakv/Christian Irgens og Rambøl var RIB. Waldegruppen var utbygger.