Kvitura

Navn: Kvitura
Sted: Bergen
Når: februar.2017

Hytteutvidelse.(kommer flere foto)

Vegger i 80º og tak i 10º Prekut vegger og takelementer prosjektert av Sotra Takstol as 

Alt passet og arkitekter Jermund Hausvik har tegnet og bestilt arbeidet fra oss. Han takker for leveransen.