Husnes

Navn: Husnes
Sted: Kvinnherad
Når: april.2011

Dette var en kombinert bolig/ næring. 1. et som skulle benyttes til næring og 2.et.leiligheter. I første etasje ønsket man ett større åpent areal (12 x 30 meter), og man ønsket frittspenn, søylefritt.

Etasjeskillet Sotrabjelken ble da riktig valg, med ferdige elementer på 12 meter lengde og ett spenn på 11,6 meter

I andre etasje ble det bygget 4 leiligheter på hver 7,5 x 12 meter.

Takkonstrusjonen ble levert av Sotra Takstol.