Apeltun

Navn: Apeltun
Sted: Bergen
Når: januar.2005

Prosjektet var tre stykker firmansboliger, og Sotrabjelken leverte etasjeskiller i elementer.

Dette var ett forskningsprosjekt i samarbeid med Norsk Takstolprodusenters Forening (NTF). Vi utførte plassmålinger av lydegenskapene til etsjeskillet "hulldekket i tre".

Målingene var svært gode og lå godt innenfor kravene i Norsk Standard (NS). Måleresultatene kan du se på bildet i galleriet.